Nwyddau traul

Rydym yn cadw stoc o nifer o fathau o nwyddau traul ar gyfer eu defnyddio gan ein cleientiaid a’u rhddwyr gofal. Mae hyn yn cynnwys:

  • Menyg llawfeddygol
  • Sychwyr (‘wipes’)
  • Padiau anymataliad
  • Llieiniau gwrthsefyll dŵr
surgical gloves

Mae croeso i chi ymweld â’r ystafell arddangos i ailgyflenwi eich stoc pan maent yn rhedeg yn isel. Os hoffech wirio’r lefelau stoc a’r prisiau cyn galw, neu os ydych am drefnu’r amser gorau i ddod i mewn, cysylltwch â ni ar post@byw-bywyd.co.uk neu 01286 830 101, os gwelwch yn dda.