Tystebau

“Mae BywBywyd wedi cyflenwi teclynnau codi wedi eu gosod i’r nenfwd led-led ein cartrefi gofal. Mae’r buddsoddiad hwn nid yn unig wedi ein galluogi i sicrhau trosglwyddiadau mwy diogel, mae hefyd wedi creu profiad mwy urddasol ar gyfer ein trigolion. Maent wedi darparu gwasanaeth proffesiynol.” Rheolwr Cartref Gofal, Gwynedd.